Certifikace

K oprávnění provádět specializované práce a používat specifické materiály potřebujeme mít řádně vyškolené profesionály, jejichž způsobilost je garantována vždy aktualizovány certifikáty.